Wednesday, April 21, 2010

Pembiayaan dan Geran Kerajaan

Pembiayaan dan Geran

Kerajaan menawarkan pelbagai bentuk bantuan pembiayaan kepada pengusaha. Bantuan ini disalurkan melalui agensi-agensi bertanggungjawab dan juga melalui institusi-institusi kewangan.Berikut adalah geran dan insentif yang disediakan kepada pengusaha IKS:

· Skim kewangan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

· Perbadanan Pembangunan Industri Kecil & Sederhana (SMIDEC)

· Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

· Perbadanan Produktiviti Negara (NPC)

· Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)

· Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

· Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

· Kementerian Kemajuan Bandar dan Wilayah (KPLB)

· Skim geran penyelidikan dan pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC)

· Pinjaman


Berikut adalah kemudahan pinjaman yang disediakan kepada pengusaha IKS:

· Institusi kewangan kerajaan

· Bank komersial

· Syarikat kewangan

No comments:

Post a Comment