Thursday, April 28, 2011

KAD KREDIT & KAD DEBIT

PERBEZAAN UTAMA DI ANTARA KAD DEBIT DAN KAD KREDIT

1.KAD DEBIT
-Baki di dalam akaun anda akan berkurangan sebaik sahaja anfa menggunakkanya untuk pembayaran
0kaedah urusniaga tunai tanpa perlu membawa wang tunai. Ia selamat,mudah dan membolehkan anda mengawal perbelanjaan anda.
-Tiada sebarang cukai kerajaan dan faedah yang di kenakkan.

2.KAD KREDIT
-Jumlah maksimum perbelanjaan di tetapkan tetapi anda berbelanja dengan kaedah berhutang yakni anda membayar semula kepada bank yang mengeluarkan kad anda.
-ia merupakkan kaedah urusniaga berhutang. walaupun had di tetapkan tetapi nilainya masih besar jika tidak di kawal dengan berhati hati.
-Gunakanlah kad kredit anda dengan bertanggungjawab dan hadkan penggunaan di dalam situasi kecenasan sahaja.
-Bayarlah penggunaan kad kredit anda mengikut masa yang di tetapkan

PERBELANJAAN YANG BERHEMAH ADALAH TUNJANG KEWANGAN PINTAR.

Wednesday, April 27, 2011

MERANCANG KEWANGAN YANG LEBIH BAIK

1.PINJAMAN PERIBADI

- Pastikan tujuan pinjaman itu jelas. Contohnya untuk kecemasan,perkahwinan atau menyambung pelajaran serta berfaedah kepada anda.
-Faktor-faktor utama sebelum membuat pinjaman ialah kemampuan anda membayar pinjaman,keadaan kewangan semasa,aset serta tanggungan anda.
-Membuat kajian tentang jenis pinjaman yang di tawarkan oleh institusi kewangan berlesen seperti kadar faedah,tempoh bayaran semula,fleksibiliti pakej dan lain-lain faedah.
- Jauhi kumpulan peminjam tidak berlesen dan berdaftar di bawah BANK NEGARA MALAYSI(BNM) yang tidak di ketahui latar belakangnya.
-Anda perlu bertanggungjawab dengan membuat pembayaran yang di persetujui mengikut jumlah,masa serta terma-terma syarat yang di tetapkan. jika tidak, anda mungkin termasuk di dalam senarai hitam dan menyukarkan anda untuk berurusniaga dengan pihak bank di masa hadapan.